Viktors Kalnbērzs (1928): ķirurgs-traumatologs, ortopēds

Uzrakstīja
26.06.2013 | Šķirkļi: Ievērojami ārsti

Viens no Latvijas 100 izcilākajām personībām.

Ārstam nedrīkst būt „gadījumu”. Viņam ir cietēji, kam nepieciešama palīdzība.

V. Kalnbērzs

Ar izcilību beidzis  RMI Ārstniecības fakultāti (1951)

Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas institūta līdzstrādnieks (1951-1955)

Žurnāla „Veselība” dibinātājs un  pirmais redaktors  (1958)

Dr. Med (1958)

Rīgas , vēlāk Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas institūta direktors (1959-1994)

RMI / LMA Traumatoloģijas, ortopēdijas un karalauka ķirurģijas katedras vadītājs (1960-1994)

Docents (1962)

Profesors (1969)

Dr. hab. med (1968)

LPSR Veselības aizsardzības  ministrijas galvenais traumatologs, ortopēds (1962-1991)

PSRS Medicīnas akadēmijas korespondētājloceklis (1969)

Latvijas ZA akadēmiķis (1992)

Pētera Zinātnes un mākslas  akadēmijas (Krievija) akadēmiķis (2008)

Pasaules ortopēdu asociācijas īstenais loceklis (1969)

1990. gada 4. martā balsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarāciju

LR Saeimas deputāts (1995-1998)

Pētījis kaulu lūzumu osteosintēzi, izstrādājis plastiku operāciju un osteosintēzes metodes, veicis falloplastiku, krūšu endoprotezēšanu un pirmo Padomju Savienībā dzimummaiņas operāciju. Izgudrojumu sarakstā ir 90 viņa radītās lietas, 27 patenti un pāri par 400 publikācijām.

Runājot par vērtībām, galveno savā dzīvē izcilais mediķis atzīst ģimeni, dzimtu tās plašajā nozīmē. Par to Viktors Kalnbērzs kādā intervijā teicis: „Vērtība ir cita- mans laiks, draugi, kolēģi, slimnieki, kas ļoti vērtīgi man personīgi. Būtiskākais tomēr ir mana dzimta- vectēvs, vecmāmiņa, tēvs, māmiņa, mana ģimene”.

Visu, ko profesors atceras par izcilām medicīnas personībām, par īstiem un izciliem sportistiem, jo daudzus no viņiem viņš operēja, par kosmonautiem, ar kuriem tikās, bijis pazīstams pat ar Juriju Gagarinu, protams, par Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdijas institūtu, un par daudz ko citu savā dzīvē varat izlasīt Viktora Klanbērza atmiņu grāmatā, ko pierakstījis Pēteris Apīnis „Operējošais ķirurgs”.

Atzīmējot izcilā ķirurga 85 gadu jubileju, nelielu ieskatu viņa dzīvē sniedz Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā skatāmā izstāde: „Mantojums. Medicīnas mistērijas”, kurā ne tikai var apskatīt kādu mazu daļu no V. Kalnbērza padarītā, bet arī redzēt viņa paša uzņemto filmu fragmentus par vairākām operācijām.

Nav komentāru